AUtopozytywni

Stowarzyszenie „Rodzin i Przyjaciół Osób w Spektrum Autyzmu AUtopozytywni”
O nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy organizacją niosącą pomoc osobom z niepełnosprawnością, a przede wszystkim osobom z ASD oraz ich rodzinom. W centrum szczególnej uwagi Stowarzyszenia znajduje się edukacja oraz terapia dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu, a także wieloaspektowe  wsparcie ich rozwoju.

Nasza misja

Naszą Misją jest zapewnienie godnego życia osobom z niepełnosprawnościami, w tym dotkniętym spektrum autyzmu, poprzez zapewnienie wsparcia, promocję świadomości społecznej oraz walkę o prawa i równość tych osób. Pomocą objęte mają być również rodziny wychowujące niepełnosprawne dziecko, często pozostające w cieniu codziennej, niestrudzonej i krętej życiowej drogi.

Dlaczego my?

Dlaczego AUtopozytywni?

Motto naszego Stowarzyszenia to postulat wygłoszony przez prof. dr hab. Macieja Perkowskiego podczas Konferencji „Autyzm – Poznać, aby zrozumieć” w WSB-NLU w Nowym Sączu.

„POZYTYWIZMU NA RZECZ AUTYZMU!”

Te słowa definiują wszystko, co w obszarze potrzeb osób z ASD powinno być robione. POZYTYWIZM kojarzony jest tutaj ze znanymi z historii polskiej hasłami „pracy organicznej” i „pracy u podstaw”. Praca ta oznacza niemały wysiłek, który dla dobra autystów musi być podjęty zarówno w obszarze oświaty, walki z dyskryminacją, wsparcia w różnym zakresie, w tym na rynku pracy. W przypadku naszych dzieci POZYTYWIZM to cierpliwa, konsekwentna terapia i edukacja, ale także POZYTYWNE nastawienie do autyzmu, który nie musi być wyłączne ograniczeniem, ale może stać się szansą.

1

Na dzień dzisiejszy

zgodnie ze „Słownikiem synonimów” termin „autystyczny” ma tylko pejoratywne konotacje. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Zatem „autystyczny” od wielu, wielu dziesięcioleci to ktoś: „introwertyczny, nieprzystępny, wsobny, zamknięty w sobie, zasklepiały, zaskorupiały, introwertyk, neurotyczny, zamknięty” [data dostępu: 27.06.2023]

„nie poddający się wpływom zewnętrznym.”

Zaś:
Myślenie autystyczne to „zatapianie się w swoich myślach połączone z oderwaniem od życia i z marzeniem na jawie.” [data dostępu: 27.06.2023]

2

Nasze Stowarzyszenie chce odwrócić

Można rzec, niejako odczarować takie postrzeganie osób w spektrum autyzmu, bowiem słowo „AUTYSTYCZNY”, oprócz szeregu trudności i deficytów wynikających z zaburzonego rozwoju, kryje w sobie często ogromny potencjał, a także niespotykaną gotowość do pokonywania samego siebie, przekraczania barier narzuconych przez los od urodzenia. Każdy, kto kiedykolwiek bliżej poznał osobę w spektrum i pochylił się nad nią, przyzna, że AUTYSTYCZNY……znaczy o wiele więcej niż sztywna słownikowa definicja…
Trudności nie muszą ograniczać naszych dzieci i nas rodziców, wręcz przeciwnie! „Przez trudy do gwiazd”, z czymkolwiek każdemu gwiazdy się kojarzą. Dla jednych gwiazdami będą studia wyższe i praca zgodnie z pasjami, a dla innych samodzielna dorosłość lub po prostu życie w poczuciu akceptacji, zrozumienia i miłości.

3

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas!