Kosmogonia wg Macieja Oksztulskiego

 Najpierw była Ziemia, potem powstało piekło, a na koniec niebo.
Po stworzeniu Ziemi Bóg ją zagospodarował według własnego uznania.
 Mimo wielu możliwości stworzył człowieka słabego psychicznie i fizycznie.
Nie omieszkał przygotować mu piekła.
Nie zapomniał o dobrych ludziach,
którzy mimo wielu przeciwności losu nadal przy Stwórcy zostali.
Im właśnie przeznaczone jest niebo.
  Stworzył i autystę: zagubionego, zalęknionego, nie mówiącego z zaburzonymi zmysłami,
który mimo szczerych chęci nie potrafi odnaleźć się w Jego świecie.
On to właśnie pogodzony z twoją wolą mówi:

„Bądź wola Twoja”.

Bo rośliny i zwierzęta,
Bo jeziora i ptaszęta,
Bo lasy i pola,
„Bądź wola Twoja”.

Bo posłuszne morza i gwiazdy,
Bo posłuszny listek każdy,
Bo posłuszne serce moje,
„Bądź wola Twoja”.

Za to, że jest powodzenie,
Za kłopoty i cierpienie,
Za prawdziwe odnowienie,
Całym sercem Ci dziękuję!

Białystok dn. 4.10.2004 r.