Wesprzyj nas

Każda darowizna zostanie przeznaczona na wsparcie osób z niepełnosprawnością, w tym osób w spektrum autyzmu. Pamiętaj, że autyzm jest bardzo trudnym całościowym zaburzeniem rozwoju i bardzo często towarzyszą mu niepełnosprawności sprzężone albo poważne deficyty wynikające z różnych jednostek chorobowych (np. epilepsja, problemy gastrologiczne, genetyczne, etc.). Niezależnie od stopnia zaawansowania spektrum autyzmu, funkcjonowanie osób z ASD związane jest z koniecznością pokonywania wielu barier.

Tak, jak szerokie jest samo spektrum autyzmu, tak szeroka jest skala problemów. Nasze dzieci mierzą się na co dzień nie tylko z ograniczeniami wynikającymi z trudnościami w nauce (m.in. brak koncentracji, hiperaktywność, brak mowy lub znaczne opóźnienie rozwoju mowy), ale przede wszystkim z poważnymi barierami w komunikacji interpersonalnej i społecznej oraz z zaburzeniami o charakterze lękowym i stanami prowadzącymi do agresji i autoagresji.

Każde Państwa wsparcie jest nieocenione, bowiem okazane dzisiaj, pomoże im uniknąć wielu dramatów w przyszłości.  

Grupa wsparcia

DOBRO WRACA!

Numer KRS

0001036370

NIP

7343625252

REGION

525339350

Konto bankowe

Bank Pekao S.A. 56 1240 4748 1111 0011 2672 7912

Darowizny

Darowizny przekazane na rzecz naszego Stowarzyszenia „Rodzin i Przyjaciół Osób w Spektrum Autyzmu AUtopozytywni” podlegają odpisom podatkowym dla:

 

osób fizycznych –limit do 6% od dochodu;

osób prawnych – limit do 10% od dochodu.

W przypadku wysokich darowizn pojawia się obowiązek złożenia deklaracji podatkowej CIT-D, tj. gdy:

wartość jednorazowej darowizny przekracza 15 000 PLN,

wartość wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku od jednego darczyńcy przekracza 35 000 PLN.

ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ STAŁYM

Dla większości osób kwota 10, 00, 20,00 lub 30, 000 PLN nie jest kwotą dużą, a może zasilić budżet naszego Stowarzyszenia. Ziarnko do ziarnka utworzy sumę, która pomoże nam zorganizować pomoc zarówno dla dzieci jak i ich opiekunów, którzy często nie potrafią sobie sami poradzić z diagnozą autyzmu swojego dziecka. Każda złotówka zostanie rozliczona, a Państwo dostaniecie informacje zwrotną na jakie konkretne działania została przeznaczona. Decydując się na bycie darczyńcą stałym, wpisz w tytule przelewu: „stała darowizna”. W imieniu naszych dzieci i wszystkich podopiecznych Stowarzyszenia, DZIĘKUJEMY!

DAROWIZNY RZECZOWE

Nasze Stowarzyszenie bardzo chętnie przyjmie również darowizny rzeczowe, które z pewnością wesprą naszą wielokierunkową działalność. Mile widziane pomoce szkolne, zabawki sensoryczne lub edukacyjne, laminatory, folie, rzepy, papier do drukarki, tonery, artykuły na paczki żywieniowe, witaminy, środki czystości, etc., kołderki obciążeniowe, bony zakupowe, etc. Wszystkie dary rzeczowe będą przekazane osobom z niepełno sprawnościami, w tym z autyzmem oraz ich rodzicom bądź opiekunom prawnym.

BEZPŁATNA TERAPIA DZIECKA LUB BEZPŁATNA PSYCHOTERAPIA RODZICA

Ze względu na rosnące koszty życia oraz terapii osób z niepełno sprawnościami, w tym ze spektrum autyzmu, jesteśmy otwarci na formę pomocy opartą na cyklu bezpłatnych terapii dla naszych podopiecznych, w tym psychoterapii rodziców. Ci ostatni często nie radzą sobie nie tylko z zaakceptowaniem diagnozy, ale z wynikającym z tej diagnozy następstwami. Jeżeli możesz, zaproponuj nam swoją pomoc w formie wolontariatu. Uwierz, że każde spotkanie poświęcone dziecku lub rodzicowi może przyczynić się do jego lepszego funkcjonowania. W przypadku rodzica, czasami wystarczy kilka rozmów, aby rodzic uwierzył, że może i że poradzi sobie z tą trudną sytuacją.

Zachęcamy także do oferowania rzeczy bądź usług na licytację, po której wszystkie środki pieniężne zostaną przeznaczone na nasze cele statutowe.

Klauzula informacyjna dla Darczyńców i Wolontariuszy.