AUtopozytywna szkoła – „Per aspera ad astra”

AUtopozytywna szkoła

PROJEKT: „AUtopozytywna szkoła”

Nasz projekt – nasze marzenie – to na dzień dzisiejszy wirtualny pomysł, który powoli nabiera realnych kształtów. Pomóż nam go urzeczywistnić!

AUtopozytywna szkoła” to bezpieczna przystań, w której, oprócz edukacji dostosowanej do potrzeb i poziomu rozwoju naszych dzieci, realizowane będą następujące wartości.

W pedagogice i psychologii istnieje pojęcie „edukacji pozytywnej’. Głównym założeniem tego nurtu jest całościowy rozwój dziecka, uwzględniający nie tylko dawkowanie wiedzy, ale przede wszystkim kształcenie ukierunkowane na dobrostan dziecka.

Koncepcja naszej szkoły również opiera się na tych zasadach, ale jej innowacyjny wymiar polegać ma na podejściu pedagogicznym  zakładającym, iż każdy uczeń, a szczególnie ten w spektrum autyzmu, ma potencjał do rozwoju, a zadaniem edukacji jest stworzenie optymalnych warunków sprzyjających jego odkrywaniu i wykorzystaniu.

AUtopozytywna szkoła dedykowana osobom w spektrum autyzmu powinna bazować na rozbudowanym systemie wzmocnień, dzięki czemu dziecko będzie pozytywnie postrzegać siebie i otaczający go świat. Zamiast skupiać się na błędach i niedociągnięciach, nauczyciele i uczniowie dostrzegą i rozwiną mocne strony, pasje oraz zainteresowania

„AUtopozytywna szkoła” to w końcu miejsce, w którym nauczyciele nie będą „łamali” charakterów naszych dzieci, aby dostosować ich do ogółu tzw. neurotypowego społeczeństwa, bowiem neuroróżnodność nie może być postrzegana jako defekt. Bycie innym nie oznacza gorszym tylko dlatego, że naznaczone jest niepełnosprawnością, a co za tym idzie, częstym wykluczeniem społecznym. Bycie autystycznym nie może być kojarzone przez społeczeństwo, ale i samego autystę, wyłącznie przez pryzmat pejoratywnych synonimów. „AUtopozytywna szkoła” to miejsce, w którym ta tendencja zostanie wycofana.

 Idee „AUtopozytywnej szkoły” są stosowane przez niektóre szkoły lub nauczycieli, ale niestety nie są powszechnie przyjętym standardem we wszystkich placówkach edukacyjnych.

wartości szkoła dac tam gdzie nasza historia za 2 kobiety .. na jakims niebieskim tle
AUtopozytywna szkoła

Edukacja pozytywna

W pedagogice i psychologii istnieje pojęcie „edukacji pozytywnej’. Głównym założeniem tego nurtu jest całościowy rozwój dziecka, uwzględniający nie tylko dawkowanie wiedzy, ale przede wszystkim kształcenie ukierunkowane na dobrostan dziecka.

Koncepcja

Koncepcja naszej szkoły również opiera się na tych zasadach, ale jej innowacyjny wymiar polegać ma na podejściu pedagogicznym zakładającym, iż każdy uczeń, a szczególnie ten w spektrum autyzmu, ma potencjał do rozwoju, a zadaniem edukacji jest stworzenie optymalnych warunków sprzyjających jego odkrywaniu i wykorzystaniu. „AUtopozytywna szkoła” dedykowana osobom w spektrum autyzmu powinna bazować na rozbudowanym systemie wzmocnień, dzięki czemu dziecko będzie pozytywnie postrzegać siebie i otaczający go świat. Zamiast skupiać się na błędach i niedociągnięciach, nauczyciele i uczniowie dostrzegą i rozwiną mocne strony, pasje oraz zainteresowania.

Samokontrola

W „AUtopozytywnej szkole” naszych marzeń oprócz budowania pewności siebie i wiary w siebie u uczniów, kluczowym powinna być koncentracja na umiejętności samoregulacji. Sama zaś samoregulacja w autyzmie to nauka samokontroli, zarządzania emocjami, rozwiązywania konfliktów i podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Rozwój umiejętności społecznych u dzieci i młodzieży z ASD to podstawa w efektywnym nabywaniu wiedzy, która sukcesywnie przekładana będzie na umiejętności praktyczne.

Narzędzia nauczania

W naszej „AUtopozytywnej szkole dla autystów”, nauczyciele powinni wykorzystywać różnorodne strategie i narzędzia, wspierające rozwój społeczny, emocjonalny i poznawczy uczniów. Mogą to być m.in. strukturyzowane rutyny, wizualne wsparcie, technologie asystujące, terapie oparte na sensoryce, komunikacja wspomagająca, taka jak język obrazkowy lub komunikatory alternatywne i wspomagające.

AUtopozytywna szkoła

Współpraca kluczem do rozwoju dziecka

Integralną częścią AUtopozytywnej szkoły musi być stała współpraca z rodzinami uczniów. Rodzina to siła napędowa dziecka, a je wsparcie to często kluczowy moment w terapii i edukacji ucznia. Pozytywne nastawienie rodziców bez wątpienia przekłada się na pozytywne wzmacnianie samego dziecka.

Zapewnienie ciągłej terapii w procesie edukacji dzieci w spektrum będzie swoistą pracą organiczną” i „pracą u podstaw, która z pewnością przyniesie wymierne efekty w przyszłości.

Słowa prof. dr hab. Macieja Perkowskiego „Pozytywizmu na rzecz autyzmu” to nie ot, tak rzucony slogan, ale realny i niezwykle ważny postulat, któremu powinni przysłuchać się wszyscy, od rodziców i nauczycieli począwszy, na wielu decydentach skończywszy.

Czy AUtopozytywna szkoła to łatwe dzieło? Nie, z pewnością nie!

Autyzm niewątpliwie zabrał nam nasze dzieci, a codzienne, mozolne odzyskiwanie ich naznaczone jest wieloma trudnościami i przeszkodami. Wierzymy jednak, że trudności da się pokonać, tak jak w sentencji:

„Per aspera ad astra” („Przez trudy do gwiazd”)